SYATU TORI GI MI METAMATI

TE MI FUTU NO MAN WAKA, MI KRABASI SA TAKI.
TE MI KRABASI NO MAN PIKI, MI SA BRASA ANANA.

KROFAYA

Inhoudsopgave

 1. Mijn kleindochter vraagt
 2. Mofomofo nanga dede
 3. Man nanga uma;
 4. Tongo e tongo tongo
 5. Skrifi puru bruya
 6. Owruyari switwatra
 7. Krei pina
 8. Hoe anders is anders
 9. A kansa fu na firu
 10. Kon
 11. A “puru kon” tori
 12. Luku fa grontapu en bro e tapu!
 13. No du leki keskesi!
 14. A kalikali katfisi puspusi
 15. A penpeni mopidagu
 16. Dreiginen/spotnen
 17. Wan skadiladi na seisei
 18. A tifi
 19. Mi m’ma en kot’kumbat’tei dei
 20. Prenkikonkru (Videobellen)
 21. Te, te, te
 22. Wakatyopu
 23. A matrasi
 24. Sukrusani
 25. Broinbonki nanga todoprasoro
 26. Popo yu te yu kon safu
 27. Broinbonki sondro sowtmeti…
 28. Tide mi skin e bron fu lobi, tamara mi ondrosei insei sa bron fu koni
 29. Lantimoni
 30. Mi no sabi efu na faya mi faya, efu na a faya, e faya mi
 31. A no a bèle e tel
 32. A tori di ben de wan dren
 33. Ik ben het zat, al dat gescheld over mijn vrouwelijkheid

Mijn kleindochter vraagt………..

30 september 2022 Een week geleden, vroeg ik een kleinkind wat zij die dag op school had geleerd. Zij antwoordde resoluut: “Niets oma!”  Ik zei als je niets leert dan hoeven je ouders je niet meer naar school te sturen. Heb je echt niets geleerd?’ “Jawel Oma. Er was een mevrouw die was komen voorlezen…

Mi mofomofo nanga dede 11 yanware 2022

Wantu yari psa, mi ben abi wan bigisma taki nanga Libi nanga Dede.Te now ete a boskopu fu dede e hori mi na ai. Kande na fa mi e yere fa wanlo sma di lontu mi e dede so frafra. Moi-, koni-, srapu sma di no kba den wroko ini a grontapu fu un dyaso.Mi…

Man nanga uma; mi mofomofo fu 12 yanware 2022

‘Man’ nanga ‘uma’, mi mofomofo fu tide!Dri dei psa ini a coronatrangaten (coronacrisis) fu tron ministri efu lantisekretarsi, tunaneigi sma meki sweri taki den no pramisi nowansma noti, no kado no tra sortu gudu. No ondro kibrinen, no nanga l’lei. Den no gi, teki efu sa teki tyuku. Nanga opo yeye spirit, den sa wroko…


Tongo e tongo tongo

En tongo ben fasi. A ben abi fastongo. Ini Ptatatongo den e kari en: ‘Slissen’ Dan baka en pkintongo (Huig) ben prati ini tu. Ete a no ben gi problema gi Tongo en tongo te a ben tongo. Tongo ben sabi wanlo tongo. A ferteri taki te son spesrutu yeye brasa sma, den e kisi…

Skrifi puru bruya

Mi skrifpisi fu a deimarki, septembre siksi, fu a yari tudusuntutentiwanFosten, te mi ben teki wan luku ini mi spikri, mi ben e syi wan dyadya uma.Disten te mi e teki wan luku ini mi spikri, mi e syi wan dyadya blaka uma.Ete tide na dei, mi spikri e sori en fesi, nanga sani di…

Owruyari switwatra

28 oktober 2020 Wanlo difrenti sortu fosten tori e lolo ini mi ede. Tapu son momenti mi e denki den granbigisma fu mi. Te den ben ferteri den fostentori mi no ben poti yesi arki. Mi no ben feni en fanowdu fu sabi den tori efu skrifi den. Mi ben abi tra sani na mi…


Krei pina

1 november 2020 Te yu e krei pina, ete yu e pina, yu sa tan pinaTe yu no e krei pina, ete yu e pina, yu e pinapinaTe yu e prei gudu, kba yu no gudu, yu na dyugudyuguTe yu no e prei gudu, kba yu no gudu, yu e sukusukuTe yu e suku siki,…

Hoe anders is anders

23 december 2020Hoe anders is anders, als anders verandert de pijn van welzijn,Hoe vezelrijk is de vezel gemanipuleerd tot nevel in wetenschappers brein,Hoe onzichtbaar is zichtbaar als toonbaar verschuilt achter de lens van het licht, Hoe rekbaar is denkbaar als kwetsbaar onmiskenbaar niet waarneemt die snik,Hoe eenzaam is eenzaam als tweezaamheid, onverklaarbaar het menszijn ontwricht,Hoe…

“A kansa fu na firu”

2 januari 2021 Mi lespeki matibuku-kompe,A yari 2021 opo. Fu mi kumbat’tei-yeye mi e winsi yu ala bun di yu wani gi yusrefi. Tan fa yu de. Teki trawan leki eksempre, ete no suku fu de fa trawan de. Bika yu na yu, nowansma kan de leki yu. Grantangi fu di yu teki ten, fu…


“Kon”

5 januari 2021 San na a bodoi fu a wortu “kon”.Te mi e arki den lin ini pe a wortu “kon” de, mi e yere: es’esi / gawgaw nanga wan ferwakti. Mi e yere mi bigisma e taki. Mi no sabi ofu na tru. Kba, na mi prakseri, ete mi prakseri nafu de tru. Mi…

A “puru kon” tori

10 januari 2021 Mi lespeki matibuku – kompeDisi na wan pisi fu a “puru kon” tori. Ini a tori mi e suku fu prei nanga den wortu ‘puru’ nanga ‘kon’. A tori na wan l’lei. Tamara mi e go morofara.Konkonkon, purupurupuru, langa kon, bifo mi priti en puru fu yu skin. Te mi priti en…

Luku fa grontapu en bro e tapu!

13 april 2021 Te trutru e kibri krintaki (waarheid) fu unu du, san na a makti fu takru?Suma abi libi, suma e dede, te lenti e marki soso a de fu un tide?Ofara na krosbei disten, te de makandra e tergi, nanga spenkiten (avondklok) ini takru dren?San, na a bun di l’lei e tyari, di…


No du leki keskesi!

15 april 2021 Yere dyaso noh! Yu wani de mi matibuku-kompema yu e frede fu sori mi yu fesi.Fa yu wani mi ai e pokona tapu wan prenki sondro fesi?Yu e ferteri fa yu e waka na mi baka,nomo, mi no man freiri a broko fu yu waka.Bifo yu leki mi tesi,mi wani fu syi…

A kalikali katfisi puspusi

26 april 2021 Wan seiker dei a ben de fanowdu fu mi go bro mi ede. Datmeki mi rei go langalanga na Zuiderpark fu suku wan sdonpresi, fu puru prakseri. Mi parker mi oto na a bun bigi geri bana, di e prodo ini a park. Furusma no ben de. Mi feni wan moi presi…

A penpeni mopidagu

21april 2021Langaten wan weti penpeni mopidagu nanga wan bigiskin blaka dagu ben de lobiwan.Fa a du kon, no aksi mi, ma den ben laspasi. A bigiskin blaka dagu waka ala dagu fesa ini a kontren fu suku en lobiwan, a weti penpeni mopidagu. A bigiskin dagu e meki pkin dagu, leki konkoni, ma toku a…


Dreiginen/spotnen

Esde, nanga tidem’manten mi d’don e luku, tapu mi wakawakagengen, den someni spot’prenki di sma seni, fu a man di lasi a strei. Mi e luku den, sonleisi mi e lafu, wawanleisi mi e sari. Es’esi mi e swipi den dati puru . Ala prenki di mi syi na soso yagi, wrâk, ando, sakasaka, afrontu,…

Wan skadiladi na seisei

Arki san teki mi. 26 oktober 2020 Tra-esdei mi sdon e bron mi ede, mi skin ben wêri. A momenti di mi wan teki wan dyonko,  wan fsiti bèl mi tapu mi osoteilefown. Bifosi a bèl mi tapu mi wakawakagengen. A no yere mi. Mi ben saka a sawnt,  fu gi mi ede pkinso bro. Mi no…

A tifi

2 oktober 2020 Mi lespeki mati, fa yu e meki en? Nanga mi a e go safsafri, mi e trusu en. Mi e begi Gado fu a corona no grabu yu nanga mi. Den boskopu di mi e yere fu sma di kisi corona, difrenti. A wan e ferteri taki a hebi, trawan e ferteri,…


Mi m’ma en kotikumbat’tei dei

3 oktober 2020 Mi lespeki mati, Tide mi wani prati mi sari nanga yu. Mi e aksi fu gi mi pkinso fu yu ten. Mi no sa mandi efu yu no abi ten. Mi no sabi fa yu dei e waka. Tide na gi mi wan spesrutu dei. Mi e sari, mi e krei, bika…

Prenkikonkru (Videobellen)

23 september 2021 Tide fruku m’manten mi nanga wan bun mati ben prenkikonkru (videobellen). A san switi fu taki nanga wansma, dan yu e syi en fesi. Corona tyari takru ma a tyari bun tu. Corona prati sma, ma owktu a tyari sma kon na wan. A bondru. Sani di mi noiti ben wani du,…

Te, te, te

Te te te Te tamara e dede gwe Te esde no dede ete Te tide e libi ete Te musudei no man opo en ai Te brekten no man aksi rai Te mofoneti kibri en fesi Te mindrineti kiri en tesi Te wan yuru gersi wan yari Te wan yari gersi wan dei Te dei…


Dansi nanga tapu ai

18 september 2020 Fodeiwroko psa, mi wikènt bigin freida, tidem’manten. Bifo corona kon teki un skin, yu syi freida, dan mi ben bigin seti mi fu go na dan. Spesrutu fa mi no e wroko freida. Nownow mi lustu go dansi. Dansi mi tanfasidansi, mi souldansi, pe yu kan sribi ini a man anu. Ke,…

Wakatyopu

17 september 2020 Mi lespeki mati, teki a dei;Mi, mi brada nanga mi swageres no taki a tori, fu esdei, ete fa a sribi, sribi a neti di psa de. Mi denki a sribi ben switi. Tide di mi bro tori nanga mi brada a ferteri mi fa en skin weri. Ete a no ferteri…

A matrasi

16 september 2020 Mi lespeki mati, Fa yu psa a dei? Fa fu yu? Alasani e go switi? We nanga mi a e go leki fa a mu go. Kragi no de. Tangi fu Gado di aladei e spiti en foktu na mi tapu, mi ben kan n’nyan mi deibrede. Mi de ete. Sondro fu…


Sukrusani

15 september 2020 Mi lespeki mati, tide mi e langa yu mi sukrusani Sukrusani Bifo wi tron kompe Bifo mi tyari yu go na berpe Libi na baka wan memre Wan lespeki memre di e soktu switi Ini na onfu fu mi tesi, Wan memre di e brasa mi nanga a loli fu en spiti.…

Broinbonki nanga todoprasoro

11 september 2021 Mi lespeki mati, Den dei e lon . Tide mi ben wani meki broinbonki nanga oesterzwammen (todoprasoro). Datmeki, esdeneti mi go bai alasani di de fanowdu. Ete, di mi ferteri den sma di e kon n’nyan, san den o nyan, den taigi mi, dan tide mi nafu bori gi, bika den no…

Popo yu te yu kon safu

10 september 2021 Mi lespeki mati. Yu di e teki yu ten fu leisi den sani di mi e skrifi Mi sabi taki sonleisi mi ogri, nomo no  mandi mi.   Sobun:…………fu tide Popo yu te yu kon safu Poti yu skowru, tapu mi bowtu Smeri na waran uma gowtu Firi na triki fu mi…


Broinbonki sondro sowtmeti…

9 september 2021 Broinbonki sondro sowtmeti Mi kisi rai, fa mi kan bori mi broinbonki sondro sowtmeti. Grantangi a sma di gi mi a pingi. Sobun freida mi nanga mi krosbei famiri mi o n’nyan broinbonki nanga oesterzwammen. A no todoprasoro wi e kari en? Mi sabi taki na sneisi e lobi meki en. Ma…

Lantimoni

5september 2020 Neleki fa mi ben pramisi, disi na a kbapisi fu a faya tori fu esde: Mi sdon ini a kantoro e yere den hebi wortu di e psa driktoro mofo. Mi sabi taki na fu mi ede mi lobi sa lasi en bunbun wroko. Mi e sari. Den uma no ben ferwakti dati…

A DAGU TORI

A Langaten wan weti flakaflaka mopidagu nanga wan bigiskin blaka dagu ben de lobiwan.
Fa a du kon, no aksi mi, ma den ben laspasi. A bigiskin blaka dagu waka ala dagu fesa ini a kontren fu suku en lobiwan, a weti flakaflaka mopidagu. A bigiskin dagu e meki pkin dagu, leki konkoni, ma toku a e misi en owru lobi, en weti flakaflaka mopidagu. Wandei, a bigiskin blaka dagu tnapu na tapu a uku fu wan Sneisi wenkri e onti dagu, ne a smeri wan smeri.  
A ben smeri a smeri bifo. A no draidrai, a beni a boktu, lon go fu pe a smeri kmoto. Di a doro a no luku a weti flakaflaka mopidagu ini en ai, a lon go langalanga nanga tongo di e anga te na gron, fu sutu en noso na a sdonpresi fu en lobiwan. A bigin smeri, en tere e hari go na mindri en bowtu kon miti en bere. A breiti sote, a grabu a pôti weti flakaflaka mopidagu. A mopidagu no sabi san e miti en. A e suku fu hari ensrefi puru, ete a bigiskin dagu no e yesi en. A ben de wansani  fu syi fa a bigiskin blaka dagu e prisiri. Mi no sabi san libi fu a weti flakaflaka mopidagu. Dagu tyari en!
 
Mi nanga mi law go denki, fa a ben sa de, efu libisma, te den no syi makandra langa, te den miti baka, meki un taki na kwaku, den e taki odi leki dagu? Yu grabu en?

Mi no sabi efu na faya mi faya, efu na a faya, e faya mi

Leisi efu yu wani: Ala m’manten fosi mi ben e go na wroko mi nanga mi lobi ben sdon bro tori e dringi un fayawatra (thee) efu fayaskrati (chocolademelk) Wi ben e ferstan makandra bun. Mi lobi feni, te a e taki nanga mi, a fasi fa mi e luku en, mi e opo a…

A no a bele e tel”

A so mi kon memre a m’manten di mi teki wan donibùs fu go na w’woyo. Sonleisi mi ben lobi e teki donibùs. Spesrutu den wan pe mi kan teki mi fatu. Nomo sdon ini donibùs, sonleisi e tyari wanlo f’feri. Wanfasi yu abi a poku di e plei tranga. Te a son faya a…

A tori di ben de wan dren

Te mi e skrifi in Sranantongo,  na begi mi e begi, fu no aksi mi fu brokobroko mi tori ini Ptatatongo. Te mi e firi fu brokobroko a tori ini wan tra tongo, dan mi sa  du so. Te yu no e grabu a tori aksi sma di lontu yu fu yepi, efu go suku…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s