PRAKIKI-LANPE[RODDEL SITE]

Naar aanleiding van kunstwerken D.S maart 2023

  1. Gestapeld drama

Gestapeld drama. Geraamte van wijsheid!
Was ik slechts die onzichtbare korrel in jouw brein,
dan zou ik met mijn duimstok,
de maat nemen met de hoogte van de stapel,
stiekem kruipen in de kaft van jou gaven,
en al het andere achterwege laten.

2. Tronies

Djon, overpeinzing liet bij mij sporen achter.
Onbegrijpelijk doch interessant.
Mijn oog van bescheidenheid
toonde een weergaloze reeks
van allerlei soorten gekloonde
wezens die op enig moment op mij leken.
Zinnenstrelend betoverden zij mij
Op de grens van ergens. Ik was daar!

3. Boodschap voor Tante Ameria

Tante Ameria, uw doortastende ogen, nagelden mij tijdens de aanschouwing vast aan kronkelende wanden van mijn geurloze darmen. Uit het zichtbaar hoofd en het onaffe, kuierden droombeelden van rituelen en bevelen, verweven in een palet met denkbeeldig gekleurde penselen. Het lichaam van de inbeelding verscheen met een stevig gezonde blik in de luwte van mijn vooraanzicht. Ik zag u lijfelijk staan. In vol ornaat. Ik herkende u uit mijn vorig bestaan. U raakte mij aan, ik ervoer uw bestaan. Krofaya