Wakatyopu

17 september 2020

Mi lespeki mati, teki a dei;
Mi, mi brada nanga mi swageres no taki a tori, fu esdei, ete fa a sribi, sribi a neti di psa de. Mi denki a sribi ben switi. Tide di mi bro tori nanga mi brada a ferteri mi fa en skin weri. Ete a no ferteri mi krinkrin, san weri en skin so. Mi no aksi en, Mi frede fu yere: “Yu no mu bumui. Sobun mi a no fu esde.
Ma arki a disi;
Esdeneti mi dren taki mi e prei wakatyopu nanga olometi ondro a kastanyabon di mi brada kapu tra-esdei. Ini Ptatatongo:’knikkeren. ’
Gi den sma di no sabi, den prei e prei nanga mormo, efu yowka.Wantronso mi syi misrefi dritron. Mi ben de mi, a fasi fa mi sabi mi, a fasi fa mi de nanga ala mi p(r)ululu. A di fu tu fasi, mi ben de mi, ma a no a mi di mi sabi, mi ben de wan tra mi.   A di fu dri fasi mi syi mi, fa mi de, a fosi fasi nanga a di fu tu fasi moksi domru ini wan. A tori fromu, datmeki fu grabu en, mi sa broko en ini Ptata pkinmoni.

Dus: De eerste keer zag ik me zoals ik ben en mezelf ken. De tweede keer zag ik mezelf, maar het was niet dezelfde ik. Ik leek vervreemd van mezelf. De derde keer was ik een combinatie van mijn echte zelf en mijn onechte zelf. Fromu……

Fa dati du kon, mi no sabi, ete a gersi mi dobru ini dri difrenti sortu sma, nanga wan sortu fesi. Kande na neleki fa sabiman e prati a nyunsu, mi syi “mi tra mi”, mijn ‘alter ego’.
Bribi no bribi mi ben lobi ala mi dri mi. Fu mi luku-uku (perspectief) a fasi fa mi ben tnapu e syi misrefi mi no ben firi f’feri. Mi ben lobi e syi fa mi e wroko nanga ala mi, mi. Mi e suku fu prei, trowe mormo ini olo. Pranpranpran mi bigin hari taki nanga mi dri mi. Wan switi mofofeti.
A foswan mi, feni, batyaw yu no e poti na ini batra, ma ini wan patu. Yu abi bigi patu nanga pkin patu. Mi brada e seri a batyaw ini alatu. Mi e kruderi nanga mi di fu tu mi. ‘Patu efu batra, na glasi.’ A di fu dri mi no agri, a kisi dondon atibron.
A b’bari: ‘ Tapu, tapu, tapu. Nônô patu na patu, batra na batra. Patu abi wan bigi olo, efu wan bigi mofo. Batra abi wan pkin olo efu wan pkin mofo. Yu no wan ferteri mi, dati yu brada e seri batyaw ini pkin olo batra?’

Mi no ben man nanga a kruderi moro. Ne mi wiki.
A kruderi ini mi sribi nanga misrefi, poti mi na prakseri broki. Heri dei mi denki a tori. Ne mi denki san mi lobi, lobi e taigi mi. ‘Yu e teki san go na sribi. No bada tumsi nanga san di yu no man kenki. No gi yu yeye, nanga yu tonton fonfon. Wi alamala e meki fowtu. Yu a no Gado.”
Agen a abi leti. Mi tyari a batra batyaw ini mi sribi.
Mi e arki en bika na en e d’don na mi sei e yere fa mi e dren. Te mi e dren, mi e dren, san mi yeye wani mi dren. Mi lobi dren. Sonleisi mi e frigiti mi dren. Ete sonleisi, te mi beti misrefi ini a dren, mi e tan memre a dren, someni dei langa. Mi abi a bribi taki dren na boskopu. Fa a de nanga yu? Yu e bribi ini dren? Yu nafu ferteri mi. Soso denki, yu eigi denki.

Seibere:
Mi e broko mi ede fu a sani di wi e kari ‘Leenwoorden.’ Wortu fu tra kondre. Wortu di wi e teki leki di fu unu, fu heri grontapu, grabu san wi e bedul.
Mi e bribi in den sortu wortu, ete mi e bribi ini a krakti fu wan tongo. Sranantongo a no wan lesi tongo, fu e tan leni, leni wortu. Na wan yongu tongo di mu gro. Gro nanga kenki fu na ten. Leki fa wi e gro, a so wi mu meki a tongo gro. Gi en watra, no masi en, korkori en no kwinsi en, sai en taki nanga en, fu a gro tyari bigi krakti, tranga rutu. Wroko de fu du, gi ibriwan fu unu. Mi e bribi ini a tongo datmeki mi e skrifi ini a tongo. Bika na wan lalalala prenspari tongo.


Een gedachte over “Wakatyopu

  1. Sombra s'Sa (Naemy Verwey)

    Morgu Misi Krofaya, esdei mi skrifi mi piki fu tinasiksi september ma fu di mi go leisi yu piki ini Ptatatongo dati yu no e piki ini Ptatatongo, mi figi ala san mi ben skrifi puru baka. Toku a no switi na mi bika mi feni taki nanga ala di mi lobi mi Sranantongo sote sonleisi mi wani fu skrifi wan pkinso ini Ptatatongo bika dati owktu na mi tongo. Fu di mi e lespeki yu mi sa brokobroko mi piki ini Sranantongo; na yu lanpe, na yu wèt, yu setisani. Misi Krofaya, yu e skrifi so gaw dati a e trobi mi fu hori yu pasi ma mi sa proberi. Mi sari di mi leisi fa yu ben habi muyti fu sribi, mi owktu e bori mi watra, poti en ini batra ini mi èiskasi meki a kowru moi. Mi sabi fa yu lobi yu prodo, fa yu e titafèt. Mi ben aksi efu yu ben kan brokobroko “swa-alentenworon” nanga “dot’ipisoro” gi leisiman di no sabi san wani taki dati. Mi srefi ben wani aksi efu yu swagerès nanga yu brada feni en bun fu yu skrifi den “bedi bon tori”. Wan tu leisi mi nyan na batyaw fu yu brada, owktu na pontaya spesrei, “den switi no todo”. Now mi e djompo fu tinasiksi go na tinaseibi september, na patu, batra tori. Yu brada abi leti, yu owktu abi leti, patu abi bigi olo, son batra abi pkin olo, son batra abi bigi olo, son batra nanga bigi olo nen korspatu, “ala sortu batra, bigi batra, pikin batra, ala sortu modèl” Big Jones ben sa poti en na singi efu a ben de na libi. Yu Lobi abi leti, no weri yu ede nanga sani di yu no man kenki, go sribi, tamara na wan tra dei, ala dei abi en eigi sorgu. Sribi switi Misi Krofaya Kromanti.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s