Sukrusani

15 september 2020 Mi lespeki mati, tide mi e langa yu mi sukrusani
Sukrusani Bifo wi tron kompe
Bifo mi tyari yu go na berpe
Libi na baka wan memre
Wan lespeki memre di e soktu switi Ini na onfu fu mi tesi,
Wan memre di e brasa mi nanga a loli fu en spiti.
Sukrusani, Bifo mi tyari yu go na berpe
Sorgu taki yu lobi mi sote, tete……….
Bika na ini mi yu e bigin bigi
Bifosi yu lasi yu libi.

Snoepgoed, voordat wij in elkaar opgaan
Voordat ik je verslind
Laat een herinnering achter
Een diepgaande herinnering in de opening van mijn gepraat
Een herinnering die mij genotvol bevredigd met het vocht van smaak.
Snoepgoed voordat ik je verslind
Zorg dat jij mij daadkrachtig bemint
Want, in mij begin je groot,
voordat jij wordt gedood.


Popo yu te yu kon safu

10 september 2021
Mi lespeki mati.
Yu di e teki yu ten
fu leisi den sani di mi e skrifi
Mi sabi taki sonleisi mi ogri,
nomo no  mandi mi.  
Sobun:…………fu tide

Popo yu te yu kon safu
Poti yu skowru, tapu mi bowtu
Smeri na waran uma gowtu
Firi na triki fu mi anu
Arki a kori fu mi wortu
Foktu mi tesi nanga lafu
Freiri mi te neti tapu
Fu mi popo yu
Te yu kon safu!

Mi no sabi efu na faya mi faya, efu na a faya, e faya mi

Leisi efu yu wani:

Ala m’manten fosi mi ben e go na wroko mi nanga mi lobi ben sdon bro tori e dringi un fayawatra (thee) efu fayaskrati (chocolademelk) Wi ben e ferstan makandra bun. Mi lobi feni, te a e taki nanga mi, a fasi fa mi e luku en, mi e opo a faya ini en. (ik wek lust op) A ben lobi fa mi e spiti den wortu kon fu mi nek’olo. A ben lobi fa mi e kroru mi tongo. Sonleisi mi ben wani dringi a fayawatra efu a fayaskrati es’esi fu opo gwe fu mi no doro lati na wroko. Bika mi sabi te mi tan sdon, faya prakseri ( sexuele gedachtes) sa lolo ini en ede tu. Dan baka, misrefi e bigin faya (opgejaagd) te mi e luku a yuru, frede fu no doro lati na wroko. Naki fayabro(tossen) san fu du no de fanowdu bika wi alatu de so fayafaya (zijn vol verlangen).

Te mi e draidrai fu gwe, nanga faya ini en ai a e aksi mi, fosi mi gwe, fu yepi broko en fayatiki (genotsstaaf) bika a no man boigi en. Te mi aksi en nanga san mi mu boigi en, wantenwanten a ben taki: ‘Nanga yu fayabergi’(vulkaan). Fosten mi ben aksi en efu fayaston (vuursteen) sa man boigi en tu. A no ben lobi fayaston, bika fayaston e bron pkin, e kiri sma. A lobi a fayabergi, bika a asisi di a bergi e spiti e meki gron gro.

Ini kowruten( winter) mi no ben abi trobi fu doro pkinso lati na wroko, basi srefi ben kon lati. Wawanleisi mi ben l’lei taki na a fayakisi’(kachel) ben dede, mi ben mu wakti a leriman (deskundige) fu seti en. Ma ini fayaten (zomer) fayakisi no e leti. Sobun mi mu denki wantra l’lei. Bika ini fayaten ala wrokosma e bigin wroko fruku. Awansi fa faya e broko den sweti ini a neti, awansi den no man sribi, den e doro fruku. Sobun yu ben mu denki wan bun l’lei, fusan-ede yu lati, fu no kisi problema nanga basi. Ini fayaten, dorodoro mi ben titafèt misrefi moro dan ini a kowruten. Ini kowruten mi ben tapu mi heri skin nanga sofuru krosi, soso fu no firi a kowru. Ini fayaten, mi ben lobi weri mi faya-bruku (hotpants). Kba mi e sorgu taki mi no ben poti mi heri skândal na doro. Te mi weri mi heihak, redi mi mofobuba, hari mi bobi go na loktu, spoiti mi switsmeri, te mi ben broko kon na wroko, alasma e drai luku. Mi skin ben peipa. Mi skin ben gitara. Son uma ben dyarusu na mi tapu. Mi no ben luku den na wan ai. Mi no ben lobi waka ini faya son (felle zon). Te a son ben faya mi ben waka nanga mi prasoro, te a son ben skèin mi ben tokotoko mi ai. Mi ben gi den mansma mankeri. Sonleisi mi ben du sani espresi, fu hari den uma.

Na leti na tapu a wroko, mindri ala den moi uma, mi feni mi lobi. Tide na dei en na mi petem mi faya lobi (mijn vurige liefde) Te now ete ala mun a e switi mi nanga wan moi buketi fayalobi. Pe a e bai a bromki dati mi no sabi. Mi no e aksi en. Te yu kisi yu no mu aksi, yu mu warderi.

A ben de wandei, a dei di mi miti mi lobi. A fosi dei di wi ai tuka, mi skin seki. Wi seki anu. Mi syi fa tra uma di ben sdon ini a kamra e koti en skèin. (flirten met hem) Ete den no e hari en. ( hij is niet onder de indruk)

A ben de wan moi man. Skin e brenki. A ben smeri switi no hèl. A ben abi wan moi drai go na loktu ondronosobarba (snor) nanga wan pkin ondromofo barba (sik). A man ben dyna, a ben faya. Nanga en uprufutu (o-benen) a ben law uma. Yu ben musu fu faya.

Na a man di sa tron mi basi? Mi poti na mi ede, taki a no sa tron mi basi wawan.

Safsafri mi bigin fanga en ini mi fayawatrapatu. Moromoro den uma na kantoro ben kon teige mi.

Efu ai ben man kiri, tide mi ben dede wanlo leisi. Den uma teki mi skin. Koti mi sker’ai, waka psa mi e meki bigi tyuri. Sroto mi ini a twalèt. Den bigin ferteri driktoro wanlo l’lei, taki prefu mi e wroko mi e sdon freiri. Den bigin sutu faya (ophitsen).

Den go faya mi lobi na driktoro taki sensi mi doro, a no e du nèks. Wan fayasneki wan go gi kragi taki a e f’furu lantimoni e yayo nanga mi. Sondro fu a sabi basi bigin sasi efu futru moni e lasi. Efu na en e f’furu moni. Den seni kari en fu kon gi frantwortu. Ne a kisi fu yere taki fu now a faya (hij is geschorst ). Bakaten te den sabi a bakapisi fu na sasi, a sa yere efu a mag kon baka. Driktoro wani sabi san tru, san na l’lei. Mi lobi kisi wan faya-ati (hij werd woedend) di a yere fu den l’lei. A e koti faya (hij ging uit zijn dak).

A wani sabi suma na den sebrefarta, den sekrepatu di go ferteri l’lei.

Tamara te yu abi ten , leisi go morofara.
Sobun, lobi mi, no lobi mi. Mi lobi yu!

Krofaya