De echo van de schaduw in mijn spiegel

Auteur: Krofaya Kromanti

Gepubliceerd: 2020

Taal: Sranantongo/Nederlands

Racisme is een dodelijke ziekte. In dit boek heeft Krofaya Kromanti racisme beschreven op basis van haar persoonlijke ervaringen tijdens het uitoefenen van haar beroep, maar ook als moeder tijdens de onderwijsperiode op de basisschool. Racisme is in feite een dodelijke ziekte ontstaan vanuit de Europese superioriteitswaanzin. Deze ziekte heeft tijdens de misdaden tegen de mensheid begaan, vanwege het niet begrijpen van met name de Afrikaanse beschaving en culturen meer dan 7 generaties leed veroorzaakt en van in harmonie levende mensen een volk gemaakt die hun identiteit hebben verloren, maar ook tot een volk gemaakt, die tot heden zijn verheven tot bedelstaf afhankelijk van superioriteitswaanzin.  Deze misdaden worden in het Nederlandse onderwijssysteem, ook daarbuiten verzwegen, maar ook in het dagelijks leven. Gevolgen voor de gezondheidszorg in dit kader verdienen serieuze aandacht. Dat racisme dermate desastreus is dat zelfmoordpogingen burn-out en andere psychosociale aandoeningen tot gevolg kan hebben is ernstig. Krofaya heeft zoveel bewijskracht geleverd door een andere weg te kiezen racisme te beschrijven. Een aanzet tot verandering in het werkklimaat. 

BLAKA PERKA